សូមអតិថិជនពិនិត្យមើលគណនីធនាគារសំរាប់ដាក់ប្រាក់នៅលើទំព័រដាក់ប្រាក់ជាមុនសិន មុនពេលលោកអ្នកធ្វើការផ្ទេរប្រាក់មកកាន់គណនីធនាគាររបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីសុវត្ថិភាពទឹកប្រាក់និងទទួលបានការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ឆាប់រហ័សទាន់ចិត្តទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នក។ សូមអរគុណ!

សូមស្វាគមន៏ការមកកាន់ IBETKH
ជាវេបសាយកម្សាន្ដតាមអនឡាញដ៏ល្អនៅកម្ពុជា។
១. IBETKH អនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកធ្វើការចុះឈ្មោះតែមួយគណនីតែប៉ុណ្ណោះ ហើយពុំអាចមានគណនីលើសពីមួយគ្រប់ពេលទាំងអស់។
ប្រសិនបើមានគណនីលើសពីមួយដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជារបស់លោកអ្នក ឬទាក់ទងជាមួយលោកអ្នក IBETKH រក្សាសិទ្ធក្នុងការចាត់ទុកគណនីទាំងនោះជាគណនីរួមតែមួយ និងលុបចោលរាល់ការឈ្នះនៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកឬបិទគណនីទាំងនោះ។
២.លោកអ្នកត្រូវតែចុះឈ្មោះដោយប្រើប្រាស់នូវឈ្មោះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណត្រឹមត្រូវនិងឈ្មោះផ្លូវច្បាប់ ដែលដូចគ្នានៅលើ ប័ណ្ណឥណទាន/ប័ណ្ណឥណ្ណពន្ធ គណនីធនាគារ ឬ គណនីទូទាត់ដទៃទៀត ដែលបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់ប្រាក់និងដកប្រាក់ជាមួយ IBETKH។
៣. អ្នកត្រូវតែមានអាយុយ៉ាងតិចចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ ដើម្បីអាចធ្វើការភ្នាល់ ឬចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រូមូសិនផ្សេងៗ។ អ្នកនឹងអាចត្រូវបានស្នើអោយផ្តល់នូវភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់អាយុ និងអត្តសញ្ញាណ។
អ្នកត្រូវតែបង្ហាញ និងផ្តល់នូវ រូបភាពលិខិតឆ្លងដែន ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានសុពលភាព ដើម្បីបញ្ជាក់អាយុនិងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។
គណនីអតិថិជននឹងត្រូវផ្អាក ហើយទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបង្កកសិន ក្នុងកំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យ រហូតទាល់តែភស្តុតាងបញ្ជាក់ត្រូវបានផ្តល់ជូន។
៤. មុនពេលអនុម័តលើការដកប្រាក់ក្នុងប្រតិបត្តិការណ៍ណាមួយសម្រាប់អតិថិជន IBETKH សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការឆែកមើលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ និងប្រវត្តិនៃការកំសាន្ដ គ្រប់ពេលវេលាតាមហេតុផលជាក់ស្ដែង ក្នុងករណីណាមួយដែលរកឃើញថា អតិថិជនណាម្នាក់រំលោភបំពាន ឬកេងបន្លំ ឬរកផលប្រយោជន៌ដែលផ្ទុយនឹងទស្សនវិស័យ ឬ លក្ខខ័ណ្ឌណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសិទ្ធបិទគណនីរបស់់អតិថិជន និងបង្កកទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់។
និងសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំអោយអតិថិជនផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លងផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយ កាតធនាគារ / ក្រេឌីតកាត លិខិតឆ្លងដែន ឬប័ណ្ណបើកបរពីអតិថជនក្នុងករណីចាំបាច់។
ប្រសិនបើអតិថិជនមិនបានអនុវត្តតាមការស្នើរសុំដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពជាម្ចាស់គណនីទេ មានន័យថាអ្នកបានយល់ព្រមបោះបង់នូវសិទ្ធិចំពោះទឹកប្រាក់ដែលមាននៅក្នុងគណនី IBETKH របស់អ្នក។
៥. ការដាក់ និងដកប្រាក់ តម្រូវអោយលោកអ្នកប្រើគណនីអោយបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងគណនីដែលលោកអ្នកចុះឈ្មោះលើកដំបូងជាមួយយើងខ្ញុំប៉ុណ្ណោះ។
បើមិនដូច្នោះទេយើងខ្ញុំនឹងមិនអនុម័តលើប្រតិបត្តិការណ៍ដាក់ ដកប្រាក់របស់លោកអ្នកឡើយ។ ករណីនេះ អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់គណនីធនាគាផ្សេងទៀតដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់នោះឡើយ។
៦. ទឹកប្រាក់បន្ថែម និងទឹកប្រាក់ឈ្នះ មិនអាចផ្ទេរទៅកាន់គណនីផ្សេងទៀតបានទេ ។ ការផ្តល់ជូននូវទឹកប្រាក់បន្ថែម និងទឹកប្រាក់ឈ្នះ អាស្រ័យទៅលើការកំណត់ជាឯកច្ឆ័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន។
៧. IBETKH មិនអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនប្រើប្រាស់ IP តែមួយជាមួយអតិថិជនផ្សេងឡើយ ប្រសិនបើរកឃើញ IBETKH សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលរាល់ការឈ្នះ និងទឹកប្រាក់បន្ថែមនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។
៨.សម្រាប់ការភ្នាល់លើគ្រប់ហ្គេមកម្សាន្ដ យើងខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកធ្វើការភ្នាល់ក្នុងមួយដៃលើសពី 100% ពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ឡើយ។
៩.IBETKH មិនអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនម្នាក់ៗមាន IP ភ្នាល់ច្រើនជាង ៥ ទេប្រសិនបើរកឃើញ IBETKH សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលរាល់ការឈ្នះនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក ខាងក្រោមនេះជា លក្ខខ័ណ្ឌទូទៅ និងទំព័រការភ្នាល់កំសាន្តដោយទំនួលខុសត្រូវ របស់យើង។
១០. ករណីបើខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានរកឃើញថាអតិថិជនណាបានរក្សារទុកហ្វ្រីហ្គេមយកទៅលេងនៅលើកក្រោយខាងក្រុមហ៊ុន យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិបិទគណនីរបស់អតិថិជនភ្លាមៗ និងមិនធ្វើការដកទឹកប្រាក់ជូនឡើយ។
១១. IBETKH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ កែតំរូវ និងបញ្ចប់ការផ្តល់ជូនផ្សេងៗ ដោយមិនចាំបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុន។
១២. ប្រសិនជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសផ្សេងៗដែលមិនបានព្រៀងទុក ឬក៏ហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់គេហទំព័រនេះ នោះ IBETKH នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះឡើយ។ សូមអរគុណ!

លក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់ការភ្នាល់បាល់

១.IBETKH មិនអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនធ្វើការភ្នាល់ទាំងសងខាង ភ្នាល់បកបញ្ច្រាស់គ្នា ឬប្រើកម្មវិធីជំនួយឬ Robot ក្នុងការលេងផ្សេងៗឡើយ ប្រសិនបើរកឃើញ IBETKH សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលរាល់ការឈ្នះ និងទឹកប្រាក់បន្ថែមនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។
២.IBETKH មិនទទួលស៊ីសងកា រភ្នាល់ បាល់កាឪដែលមានទឹកលុយទាបជាង 0.60 និងបាល់បកដែលមានគូរណាមួយមានទឹកលុយទាបជាង 1.60 ឡើយ។
៣.សម្រាប់ការភ្នាល់បាល់បកក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់តិចជាង 50ដុល្លារក្នុងមួយសំបុត្រភ្នាល់ ហើយមានការឈ្នះចាប់ពី 50ដងពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានភ្នាល់ យើងខ្ញុំសូមតម្រូវឲ្យលោកអ្នកធ្វើការភ្នាល់បាល់បកវិលជុំឲ្យបាន 3 ដងពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកបានឈ្នះនោះ ទើបអាចធ្វើការដកប្រាក់បានទាំងអស់ ហើយបុងបកទាំងនោះគឺតម្រូវឲ្យមានការភ្នាល់យ៉ាងតិច 5គូរក្នុងមួយសំបុត្រភ្នាល់ ឬលោកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសជម្រើសមួយទៀតដោយធ្វើការដកប្រាក់បានត្រឹមតែ 30% ប៉ុណ្ណោះពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកបានឈ្នះ។
៤.IBETKH មិនអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកធ្វើការភ្នាល់បាល់កាឪ ឬភ្នាល់បាល់តែមួយគូរ (Over គ្រប់បុង) ឬ ( Under គ្រប់បុង) ឡើយ។
៥.IBETKH មិនអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកធ្វើការភ្នាល់បាល់ជ្រុង Corner (Over គ្រប់បុង) ឬ ( Under គ្រប់បុង) ឡើយ។
៦.IBETKH មិនអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកធ្វើការភ្នាល់បាល់សិប្បនិមិត្ត E-Sport (Over គ្រប់បុង) ឬ ( Under គ្រប់បុង) ឡើយ។
7.សម្រាប់ការភ្នាល់បាល់ នៅលីគតូចៗ, បាល់ជ្រុង, យើងខ្ញុំកំណត់អោយចាក់ត្រឹមតែ 50% ពីទឹកប្រាក់ដែរបានដាក់ និងខ្ពស់បំផុតត្រឹមតែ 100$ ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសំបុត្រភ្នាល់។
លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការភ្នាល់កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ និងមាន់ជល់
១.សម្រាប់ការភ្នាល់លើកាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ និងមាន់ជល់ យើងខ្ញុំកំណត់ឲ្យសមាជិកធ្វើការភ្នាល់ក្នុងមួយដៃខ្ពស់បំផុតត្រឹមតែ 30% ពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់។
ហើយយើងខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកធ្វើការភ្នាល់ចំនួនទឹកប្រាក់ពីតិចទៅច្រើនឡើយ (ឧទាហរណ៍ ដៃទី 1 ចាក់ 10$, ដៃទី 2 ចាក់ 20$, ដៃទី 3 ចាក់ 100$…)
២.សម្រាប់ការភ្នាល់កាស៊ីណូ លោកអ្នកអាចចាក់ក្នុងមួយដៃៗខ្ពស់បំផុតត្រឹមតែ 20% ពីទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកបានដាក់តែប៉ុណ្ណោះ (ឧទាហរណ៍ថាលោកអ្នកធ្វើការដាក់ប្រាក់មក 1,000$ លោកអ្នកអាចចាក់ខ្ពស់បំផុតត្រឹមតែ 200$ ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយដៃ)
៣.សម្រាប់ការភ្នាល់កាស៊ីណូ ប្រសិនបើលោកអ្នកចាក់ Banker ឬ Player ជាមួយ Tie ឬជាមួយ Pair លោកអ្នកមិនអាចចាក់បានខ្ពស់ជាង 100$ ទេក្នុងមួយដៃ


WWW.IBETKH.COM

តាមដានពួកយើងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

វិធីសាស្រ្តទូទាត់

ធនាគារក្នុងស្រុក
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

Chania

ក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត

Girl in a jacket

WWW.IBETKH.COM

តាមដានពួកយើងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

វិធីសាស្រ្តទូទាត់
ធនាគារក្នុងស្រុក
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image